Lukáš Berta

I Love Brno

Kdo je Lukáš Berta?

Jsem autor, blogger a webový filozof na volné noze. Aktuálně se věnuji správě webových stránek přátel a dlouhodobých klientů. Píši blog o etice, financích a spletitých souvislostech dnešního světa. Studoval jsem v Brně na Fakultě výtvarných umění a působil dlouhodobě ve studentském senátu. Kritizovat a radit je výrazně jednodušší a pohodlnější, než nést i patřičnou zodpovědnost za následky vlastních názorů. Rád bych byl vnímán jako uvážlivý autor a aktivní člověk, kterému na světě kolem opravdu záleží, a proto nyní kandiduji do Senátu.


S jakým programem kandiduji?

Jako nezávislý kandidát nejsem svázán žádným uceleným stranickým programem. Jinak řečeno, můj program sestává z cílů, které považuji sám za důležité. Nemám však odpověď na všechna trápení voličů. Věřím ale, že dokáži nabídnout zajímavé myšlenky a dobrá řešení k hlavním tématům současnosti. Pětice hlavních okruhů, kterými se zabývám, jsou:

  1. Svoboda
  2. Pomoc
  3. Příroda
  4. Vzdělání
  5. Bezpečí


Jaká bude má prezentace?

Obvykle předvolební kampaň znamená: reklamy na bilboardech, plakáty, setkání s občany na pódiu s mikrofonem v ruce, rozdávání pozorností v podobě bonbonů, odznaků, tašek a dalších voličských úplatků. Myslím si však, že politický marketing lze dělat i jinak, mnohem upřímněji.

Chci zkusit rozmlouvat s lidmi přímo na ulici, jako rovný s rovným, ne z patra z pódia, které brání dialogu. Stejně tak není důležité, aby můj obličej lemoval cesty. Bilboardu neřeknete, co Vás trápí, ani co si o něm myslíte, natož v čem se mýlí. Bilboard či plakát neslyší, nevidí a nereaguje.

Budu se tedy snažit, aby mé představení voličům probíhalo formou dialogu, který dnes v politice často schází. Nechci používat prázdné sliby a velkorysá gesta. Můj život i politické smýšlení vystihují tři jednoduchá slova:

  • Slušnost
  • Skromnost
  • Porozumění

Proto jsou i mým volebním poselstvím.


Mám předpoklady stát se senátorem?

To je otázka, kterou v prvé řadě musí rozhodnout voliči, nikoli já. Na vysoké škole jsem působil opakovaně v „malém“ fakultním senátu jako jeden ze čtyř studentských členů a souběžně jsem získal i mandát od studentů zastupovat naši fakultu v takzvaném „velkém“ univerzitním senátu VUT.

Nebyl jsem však tehdy ani posléze členem jakékoli politické strany ani hnutí, protože je pro mne svoboda a nezávislost klíčovou hodnotou. Léta se věnuji tvůrčí práci, analýze webových dat a kritickému psaní o etice, ekonomii a právu na mém blogu. Domluvím se velmi dobře anglicky a věřím, že bych zvládl i jednodušší německou konverzaci.

Studoval jsem v Brně a mám za sebou i stáž ve Francii.


Změnil bych se jako senátor?

Věřím, že ne. Ti, kdo mě znají osobně, vědí, že nevlastním automobil. Ani jako senátor bych si jej jistě nepořídil. Vyjma ekologie a zdravotních důvodů jsem si uvědomil, že ve městě automobil častěji svobodu bere, než dává. A hlavně, v autě nikoho nového nepotkáte (tedy samozřejmě pokud cíleně nehledáte spolu-jízdu).

Mně na ostatních lidech záleží. Rád se o nich dozvídám a potkávám je.

Jako živnostník nejsem v postavení, že by mi někdo nabízel úplatky, nebo že bych byl dokonce závislý na dotacích či politických zákulisních dohodách a protislužbách. Jsem si celkem jistý, že v politice bych mohl s tímto přístupem uspět právě jako nezávislý senátor, na kterého nemůže činit nátlak vedení strany, místní organizace nebo sponzoři jeho kampaně.

Senátor má být odpovědný všem lidem, nikoli vybrané skupině podporovatelů. V jeho slibu stojí: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."


Proč kandiduji?

Mám dvě děti a po materiální stránce si nemám na co stěžovat. Rád bych se společnosti nějak odvděčil a role senátora je jednou z možností, jak to udělat. Svoboda je pro mě klíčová hodnota a budu ji vždy bránit. Nejde však jen o svobodu slova a pohybu. Civilizaci 21. století se může stát, že skončí v "datovém vězení" internetu. Takovému scénáři bych rozhodně rád předešel.

Pozdrav z datového vězení, Lukáš Berta - Senát 2020, nezávislý kandidát za Brno

Foto: Pozdrav z datového vězení

Nezávislý kandidát do Senátu za Brno

Lukáš Berta

píše blog Svobodná vlaštovka